No Picture
دسته بندی نشده

مراکز و موسسات همکار

موسسه پزشکی نسل امید کلینیک ژن موسسه توانبخشی ولی عصر پژوهشگاه ابن سینا اداره ژنتیک وزارت بهداشت آزمایشگاه مرجع سلامت ، وزارت بهداشت کانون هموفیلی ایران انجمن حمایت از بیماران آر پی انجمن جنین شناسی […]

No Picture
دسته بندی نشده

پروژه ها

پروژه های تعریف شده در دوران فعالیت های بالینی و تحقیقاتی من به نحوی بوده اند تا برای حل یک مشکل و یا یافتن پاسخی برای یک مشکل واقعی در سلامت و پیشگیری از معلولیت […]