تدریس و آموزش

سوابق تدریس در دانشگاه

در جدول زیر لیست آموزش دانشجویان پزشکی، متخصصین و فلوشیپ و دوره های فوق تخصصی و مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در دانشگاههای مختلف آورده شده اند.