موسسه پزشکی نسل امید

موسسه پزشکی نسل امید در سال 1385 طراحی و افتتاح شد. هدف اولیه این موسسه پیشگیری از معلولیت ها به منظور ارتقا سلامت نسل آینده  با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی های موجود در جهان بوده است. از ابتدای تاسیس تاکنون ده ها هزار مادر باردار و نوزاد توسط پزشکان متبحر و از طریق مدرن ترین روش ها مورد مراقبت قرار گرفته اند. این موسسه همچنان در حال تحقیق و توسعه شیوه های نوین است تا با بر خورداری از شیوه های نوین به پیشگامی خود در حوزه پیشگیری از معلولیت ها در کشور و مطرح بودن در صف نخست مراکز مشابه در جهان همچنان ادامه دهد.

نسل امید بنیانگزار تکنیک نسل جدید تعیین توالی، غربالگری نوزادان با روش MS/MS ، غربالگری مادارن باردار در سه ماهه اول، روش سریع تشخیص ناهنجاری های کروموزمی با روش MLPA و QF-PCR در کشور می باشد. این موسسه همچنین همکار اصلی در راه اندازی تکنیک های پی جی دیPGD – تعیین اچ ال آ با ان جی اسPGD-HLA ، روش های ملکولی پی جی دی , PGD-NGS می باشد. موسسه نسل امید همچنین تحت مدیریت و مسئولیت آقای دکتر غفاری مسئول دوره های آموزش مشاوره ژنتیک در کشور و مرجع وزارت بهداشت در بررسی نرم افزاری و تکنیکی روش های غربالگری مادران و یککی از مراکز رفرال غربالگری نوزادان می باشد مرکز تحقیقات سلامت جنین وابسته به موسسه نسل امید در زمینه های مختلف سلامت جنین، سرطان، پزشکی فرد محور و توسعه روش های جدید تشخیصی و آنالیز نسل جدید تعیین توالی فعالیت عمده دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*