کلینیک مشاوره ژنتیک بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلینیک مشاوره ژنتیک بیمارستان شریعتی (از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران) در زمره نخستین کلینیک های مشاوره ژنتیکی می باشد که در کشور راه اندازی شده اند. این کلینیک در سال 1380 توسط دکتر غفاری راه اندازی گردید و همچنان مشغول ارائه سرویس به بیماران می باشد. هسته های اولیه طراحی غربالگری سه ماهه اول بارداری در کشور در زمان فعالیت آقای دکتر غفاری در این مرکز شکل گرفت. جلسات کارشناسی و بحث های علمی فیمابین کلینیک ژنتیک و گروه در حال شکل گیری پرناتال در آن زمان نهایتا منجر به پیشنهاد غربالگری سه ماهه اول بارداری توسط آقای دکتر غفاری و راه اندازی اولیه تست های بیوشیمی سه ماهه  اول توسط ایشان در بیمارستان امام خمینی  و به دنبال آن راه اندازی تکنیک های پیشرفته بیوشیمی و سونوگرافی و ژنتیک در موسسه نسل امید گردید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*