کلینیک مشاوره ژنتیک مرکز تحقیقات بهداشت باروری

سال تاسیس:

1384

راه اندازی شده توسط :

 • دکتر سعید رضا غفاری

خدمات

 • مشاوره ژنتیک بارداری
 • مشاوره ژنتیک مشکلات باروری
 • مشاوره ژنتیک در سقط مکرر
 • آموزش دانشجویان ژنتیک دانشگاه تربیت مدرس
 • آموزش عملی مشاوره ژنتیک دانشجویان دکترای ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • برگزاری دوره های عملی و تدوین آموزش مشاوره ژنتیک وزارت بهداشت
 • دبیرخانه انجمن ژنتیک پزشکی (در دوران تصدی آقای دکتر غفاری)
 • مشارکت در راه اندازی مجله علمی بهداشت باروری

دستاوردها:

 • مشاوره ژنتیک PGD
 • مشاوره ژنتیک سقط مکرر و ناباروری
 • برگزاری اولین دوره آموزشی تثوری FMF با همکاری Fetal Medicine Foundation انگلیس در این مرکز
 • پایه ریزی راه اندازی مرکز جامع ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*